مکان های فضای کاری در Marseille

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Marseille

Les Docks - Atrium 10.6


دفاتر از ٧,٥٠ € - ١٠,٤٠ €
دفاتر مجهز در Marseille

165 avenue du Prado


دفاتر از ٨,٤٠ € - ١١,٦٠ €
دفاتر مجهز در Marseille

180 Avenue Du Prado


دفاتر از ٦,٦٠ € - ٩,٠٠ €
دفاتر مجهز در Marseille

31 Parc du Golf


دفاتر از ٦,٦٠ € - ٩,٠٠ €

با مراجعه به Marseilleدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+