مکان های فضای کاری در Merignac

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Merignac

Building Clement Ader


دفاتر از ٧,٧٠ € - ١٠,٦٠ €
دفاتر مجهز در Merignac

81 Boulevard Pierre 1er


دفاتر از ٥,٨٠ € - ٧,٢٠ €
دفاتر مجهز در Merignac

32 allée Boutaut


دفاتر از ٩,٦٠ € - ١٠,٦٠ €
دفاتر مجهز در Merignac

Gare de Bordeaux Saint Jean - Pavillon Nord


دفاتر از ١٢,٠٠ € - ١٣,٢٠ €

با مراجعه به Merignacدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+