مکان های فضای کاری در Sophia Antipolis

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Sophia Antipolis

291 Rue Albert Caquot


دفاتر از ١١,٦٠ € - ١٤,٥٠ €
دفاتر مجهز در Sophia Antipolis

2000 route des Lucioles


دفاتر از ٤,٠٠ € - ٦,٠٠ €
دفاتر مجهز در Sophia Antipolis

E. Space Park


دفاتر از ٩,٠٠ € - ١٠,٠٠ €
دفاتر مجهز در Sophia Antipolis

455 Promenade des Anglais


دفاتر از ٩,٥٠ € - ١٠,٥٠ €
دفاتر مجهز در Sophia Antipolis

81 rue de France


دفاتر از ٨,٩٠ € - ١٢,٢٠ €
دفاتر مجهز در Sophia Antipolis

Le Consul


دفاتر از ٧,٦٠ € - ١٠,٥٠ €

با مراجعه به Sophia Antipolisدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+