مکان های فضای کاری در Strasbourg

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Strasbourg

Tour Sébastopol


دفاتر از ٩,٤٠ € - ١٢,٨٠ €
دفاتر مجهز در Strasbourg

20 Place des Halles


دفاتر از ٨,٣٠ € - ١١,٤٠ €
دفاتر مجهز در Strasbourg

16 avenue de l'Europe


دفاتر از ٧,٥٠ € - ١٠,٣٠ €

با مراجعه به Strasbourgدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+