مکان های فضای کاری در Tbilisi

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Tbilisi

BCV, 71 Vazha-Pshavela Ave.


دفاتر از ١٠,٤٠ $ - ١٤,٣٠ $
دفاتر مجهز در Tbilisi

Tabidze 1 Building


دفاتر از ١٦,٧٠ $ - ٢٣,٠٠ $

با مراجعه به Tbilisiدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+