مکان های فضای کاری در Dortmund

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Dortmund

12th and 13th Floor


دفاتر از ٦,٠٠ € - ٧,٠٠ €
دفاتر مجهز در Dortmund

2nd and 3rd Floor


دفاتر از ٨,٠٠ €

با مراجعه به Dortmundدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+