مکان های فضای کاری در Dusseldorf

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Dusseldorf

Ground floor, 1st, 2nd, 3rd floor


دفاتر از ٩,٠٠ € - ١٢,٣٠ €
دفاتر مجهز در Dusseldorf

5th floor


دفاتر از ١٢,١٠ € - ١٦,٦٠ €
دفاتر مجهز در Dusseldorf

4th + 5th floor


دفاتر از ٩,٠٠ € - ١٢,٣٠ €
دفاتر مجهز در Dusseldorf

4th and 5th floor


دفاتر از ٨,١٠ € - ١١,٢٠ €
دفاتر مجهز در Dusseldorf

1st Floor


دفاتر از ١٢,١٠ € - ١٦,٦٠ €
دفاتر مجهز در Dusseldorf

Koenigsallee 106


دفاتر از ٨,١٠ € - ١١,٢٠ €
دفاتر مجهز در Dusseldorf

17th floor


دفاتر از ١٠,٠٠ € - ١٣,٨٠ €
دفاتر مجهز در Dusseldorf

Neuer Zollhof 3


دفاتر از ٩,٠٠ € - ١٢,٣٠ €
دفاتر مجهز در Dusseldorf

Speditionstrasse 21


دفاتر از ١٢,٨٠ € - ١٧,٦٠ €
دفاتر مجهز در Dusseldorf

3rd floor


دفاتر از ٩,٠٠ € - ١٢,٣٠ €
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Dusseldorf

Prinzenpark 3. und 5


دفاتر از ١٠,٢٠ € - ١١,٢٠ €
دفاتر مجهز در Dusseldorf

3rd Floor


دفاتر از ١٠,٠٠ € - ١٣,٨٠ €
دفاتر مجهز در Dusseldorf

Kaiserswerther Str. 115


دفاتر از ١٠,٢٠ € - ١١,٢٠ €
دفاتر مجهز در Dusseldorf

6th and 7th floor


دفاتر از ٨,١٠ € - ١١,٢٠ €
دفاتر مجهز در Dusseldorf

3rd and 4th floor


دفاتر از ٤,٠٠ € - ٥,٤٠ €
دفاتر مجهز در Dusseldorf

5th floor


دفاتر از ٧,٢٠ € - ٧,٩٠ €
دفاتر مجهز در Dusseldorf

2nd and 3rd Floor


دفاتر از ٨,٠٠ €
دفاتر مجهز در Dusseldorf

GF, 1st floor


دفاتر از ٧,٣٠ € - ٨,٠٠ €

با مراجعه به Dusseldorfدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+