مکان های فضای کاری در Hanover

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Hanover

Bahnhofstr. 8


دفاتر از ٨,٨٠ € - ١٢,١٠ €
دفاتر مجهز در Hanover

Podbielskistraße 333


دفاتر از ٧,٠٠ € - ٨,٨٠ €

با مراجعه به Hanoverدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+