مکان های فضای کاری در Munich

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Munich

Regus Maximilianstrasse GmbH & Co.KG


دفاتر از ١٣,٨٠ € - ١٩,٠٠ €
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Munich

3rd Floor


دفاتر از ٢٠,٦٠ € - ٢٢,٧٠ €
دفاتر مجهز در Munich

8th Floor


دفاتر از ١٦,٥٠ € - ٢٢,٧٠ €
دفاتر مجهز در Munich

ground floor + 3rd floor + 5th floor


دفاتر از ١٦,٥٠ € - ٢٢,٧٠ €
دفاتر مجهز در Munich

4th Floor


دفاتر از ١٣,٨٠ € - ١٥,٢٠ €
دفاتر مجهز در Munich

Karlstrasse 35


دفاتر از ١٣,٨٠ € - ١٥,٢٠ €
دفاتر مجهز در Munich

5th Floor


دفاتر از ١٣,٨٠ € - ١٩,٠٠ €
دفاتر مجهز در Munich

Dingolfinger Strasse 15


دفاتر از ١٠,٥٠ € - ١١,٦٠ €
دفاتر مجهز در Munich

4th and 5th Floor


دفاتر از ١٣,٨٠ € - ١٩,٠٠ €
دفاتر مجهز در Munich

1st Floor


دفاتر از ١١,٠٠ € - ١٥,٢٠ €
دفاتر مجهز در Munich

Landsberger Strasse 155


دفاتر از ١٠,٥٠ € - ١١,٦٠ €
دفاتر مجهز در Munich

Kronstadter Str. 4


دفاتر از ٧,٥٠ € - ٨,٢٠ €
دفاتر مجهز در Munich

1st floor


دفاتر از ٨,٤٠ € - ١١,٦٠ €
دفاتر مجهز در Munich

Landsberger Str 302


دفاتر از ١٠,٥٠ € - ١١,٦٠ €
دفاتر مجهز در Munich

Feringastrasse 6


دفاتر از ٧,٥٠ € - ٨,٢٠ €
دفاتر مجهز در Munich

2nd & 3rd floor


دفاتر از ٧,٥٠ € - ٨,٢٠ €
دفاتر مجهز در Munich

1st, 2nd floor


دفاتر از ١٣,٨٠ €
دفاتر مجهز در Munich

Konrad Zuse Street


دفاتر از ١٣,٨٠ €
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Munich

4th and 5th floor


دفاتر از ١٣,٨٠ € - ١٥,٢٠ €

با مراجعه به Munichدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+