مکان های فضای کاری در Stuttgart

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Stuttgart

6th Floor


دفاتر از ١١,٩٠ € - ١٣,١٠ €
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Stuttgart

Königstraße 10C


دفاتر از ٦,٦٠ € - ٩,١٠ €
دفاتر مجهز در Stuttgart

Friedrichstrasse 15


دفاتر از ٩,١٠ € - ١٠,٠٠ €
دفاتر مجهز در Stuttgart

3rd floor


دفاتر از ٨,٤٠ € - ١١,٥٠ €
دفاتر مجهز در Stuttgart

1st and 5th floor


دفاتر از ٦,٦٠ € - ٩,١٠ €
دفاتر مجهز در Stuttgart

Curiestrasse 2


دفاتر از ٩,١٠ € - ١٠,٠٠ €

با مراجعه به Stuttgartدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+