مکان های فضای کاری در Walldorf

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Walldorf

Partnerport nahe SAP


دفاتر از ١٤,٨٠ € - ١٦,٣٠ €
دفاتر مجهز در Walldorf

1st, 2nd floor


دفاتر از ٧,٣٠ € - ١٠,٠٠ €
دفاتر مجهز در Walldorf

2nd floor


دفاتر از ٥,٣٠ € - ٧,٢٠ €

با مراجعه به Walldorfدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+