مکان های فضای کاری در Accra

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Accra

5 Roman road


دفاتر از GH₵ ٣٦,٣٠ - GH₵ ٤٩,٩٠
دفاتر مجهز در Accra

19 Aviation Road


دفاتر از GH₵ ٥٩,٦٠ - GH₵ ٨١,٩٠
دفاتر مجهز در Accra

Ghana Heights


دفاتر از GH₵ ٣٦,٣٠ - GH₵ ٤٩,٩٠
دفاتر مجهز در Accra

Presidential Floor


دفاتر از GH₵ ٧٩,١٠ - GH₵ ١٠٨,٧٠

با مراجعه به Accraدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+