مکان های فضای کاری در Hong Kong

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Hong Kong

Unit 1615-20, Level 16, Tower II, Grand Century Place


دفاتر از HK$٢٠٨.٠٠ - HK$٢٨٦.٠٠
دفاتر مجهز در Hong Kong

16F & 17F, 700 Nathan Road


دفاتر از HK$٢٠٨.٠٠ - HK$٢٨٦.٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Hong Kong

Unit 01, 82/F International Commerce Centre


دفاتر از HK$٣٦١.٠٠ - HK$٤٩٦.٠٠
دفاتر مجهز در Hong Kong

Room 1202A 1203-05A


دفاتر از HK$٣٦١.٠٠ - HK$٤٩٦.٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Hong Kong

Unit 1001, 10/F, Mira Place Tower A


دفاتر از HK$٢٠٨.٠٠ - HK$٢٨٦.٠٠
دفاتر مجهز در Hong Kong

10/F, Wharf T&T Centre


دفاتر از HK$٢٥٨.٠٠ - HK$٣٥٥.٠٠
دفاتر مجهز در Hong Kong

Sun House


دفاتر از HK$٢٥٨.٠٠ - HK$٣٥٥.٠٠
دفاتر مجهز در Hong Kong

7/F, Low Block, Grand Millennium Plaza


دفاتر از HK$٢٥٨.٠٠ - HK$٣٥٥.٠٠
دفاتر مجهز در Hong Kong

66/F, The Center


دفاتر از HK$٣٦١.٠٠ - HK$٤٩٦.٠٠
دفاتر مجهز در Hong Kong

6/F, 12/F & 15/F 100 QRC


دفاتر از HK$٢٥٨.٠٠ - HK$٣٢٣.٠٠
دفاتر مجهز در Hong Kong

30/F & 31/F, Entertainment Building


دفاتر از HK$٢٥٨.٠٠ - HK$٣٥٥.٠٠
دفاتر مجهز در Hong Kong

28/F., AIA Central


دفاتر از HK$٣٦١.٠٠ - HK$٤٩٦.٠٠
دفاتر مجهز در Hong Kong

11F, 12F & Roof Floor


دفاتر از HK$٢٠٨.٠٠ - HK$٢٨٦.٠٠
دفاتر مجهز در Hong Kong

35/F, Central Plaza


دفاتر از HK$٢٠٨.٠٠ - HK$٢٨٦.٠٠
دفاتر مجهز در Hong Kong

Unit 1201-5, China Resources Building


دفاتر از HK$٢٠٨.٠٠ - HK$٢٨٦.٠٠
دفاتر مجهز در Hong Kong

Unit 3210-18, 32/F, Tower 1


دفاتر از HK$١٥٩.٠٠ - HK$٢١٩.٠٠
دفاتر مجهز در Hong Kong

200 Hennessy Road


دفاتر از HK$٢٥٨.٠٠ - HK$٣٥٥.٠٠
دفاتر مجهز در Hong Kong

51/F, Hopewell Centre


دفاتر از HK$٢٠٨.٠٠ - HK$٢٦٠.٠٠
دفاتر مجهز در Hong Kong

26th Floor, Chubb Tower


دفاتر از HK$٢٠٨.٠٠ - HK$٢٨٦.٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Hong Kong

45/F, The Lee Gardens


دفاتر از HK$٢٥٨.٠٠ - HK$٣٥٥.٠٠
دفاتر مجهز در Hong Kong

4/F, 5/F, 6/F, 20/F, 21/F, Lee Garden 3


دفاتر از HK$٣٦١.٠٠ - HK$٤٩٦.٠٠
دفاتر مجهز در Hong Kong

Unit 2402-07, 24th Floor, Berkshire House


دفاتر از HK$٢٠٨.٠٠ - HK$٢٨٦.٠٠
دفاتر مجهز در Hong Kong

35/F Panglin Plaza


دفاتر از CNY٨٤.٠٠ - CNY١٠٥.٠٠
دفاتر مجهز در Hong Kong

85th Floor, Ping An Finance Centre


دفاتر از CNY٢١١.٠٠ - CNY٢٩٠.٠٠
دفاتر مجهز در Hong Kong

3/F, Shenzhen Galaxy Centre


دفاتر از CNY١٩٢.٠٠ - CNY٢٦٤.٠٠
دفاتر مجهز در Hong Kong

55/F, Shun Hing Square


دفاتر از CNY١٢٦.٠٠ - CNY١٥٧.٠٠
دفاتر مجهز در Hong Kong

14/F Times Financial Centre


دفاتر از CNY٩٤.٠٠ - CNY١٢٩.٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Hong Kong

Level 26


دفاتر از CNY٩٤.٠٠ - CNY١٢٩.٠٠
دفاتر مجهز در Hong Kong

23/F, New World Centre


دفاتر از CNY١٢٦.٠٠ - CNY١٧٣.٠٠
دفاتر مجهز در Hong Kong

2F, 25-27F


دفاتر از HK$١٥٩.٠٠ - HK$٢١٩.٠٠
دفاتر مجهز در Hong Kong

44/F, NEO Tower A


دفاتر از CNY١٢٦.٠٠ - CNY١٧٣.٠٠
دفاتر مجهز در Hong Kong

7/F, Tower A, No.88 First Haide Road


دفاتر از CNY٩٤.٠٠ - CNY١٢٩.٠٠
دفاتر مجهز در Hong Kong

3/F, New Times Plaza


دفاتر از CNY٨٤.٠٠ - CNY١٠٥.٠٠
دفاتر مجهز در Hong Kong

15/F, A8 Building


دفاتر از CNY٨٤.٠٠ - CNY١١٥.٠٠

با مراجعه به Hong Kongدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+