مکان های فضای کاری در Budapest

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Budapest

Bank Center


دفاتر از 2 790 FT - 3 830 FT
دفاتر مجهز در Budapest

Regus House


دفاتر از 1 890 FT - 2 590 FT
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Budapest

Kossuth Lajos utca 7-9


دفاتر از 2 400 FT - 3 300 FT
دفاتر مجهز در Budapest

MOM Park Irodaház


دفاتر از 2 790 FT - 3 830 FT
دفاتر مجهز در Budapest

EMKE Building


دفاتر از 1 650 FT - 2 270 FT
دفاتر مجهز در Budapest

Westend Business Centre


دفاتر از 2 400 FT - 3 300 FT
دفاتر مجهز در Budapest

Allee Corner


دفاتر از 2 400 FT - 3 300 FT
دفاتر مجهز در Budapest

5th Floor


دفاتر از 1 650 FT - 2 270 FT
دفاتر مجهز در Budapest

Capital Square


دفاتر از 2 360 FT - 2 590 FT
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Budapest

2/F Soroskari 44


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Budapest

Spirit Centre, Spirit office building


دفاتر از 1 530 FT - 2 100 FT
دفاتر مجهز در Budapest

Northside Business Centres


دفاتر از 1 650 FT - 2 270 FT

با مراجعه به Budapestدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+