مکان های فضای کاری در Bangalore

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Bangalore

Level 14 & 15


دفاتر از INR ٧٣٧.٠٠ - INR ١,٠١٧.٠٠
دفاتر مجهز در Bangalore

Level 9 Raheja Towers


دفاتر از INR ٥١٤.٠٠ - INR ٧٠٧.٠٠
دفاتر مجهز در Bangalore

The Estate


دفاتر از INR ٥١٤.٠٠ - INR ٧٠٧.٠٠
دفاتر مجهز در Bangalore

Level 1, Tower B


دفاتر از INR ٥٨٧.٠٠ - INR ٧٣٤.٠٠
دفاتر مجهز در Bangalore

Fairway Business park


دفاتر از INR ٧٣٧.٠٠ - INR ١,٠١٧.٠٠
دفاتر مجهز در Bangalore

Tejas Arcade, No. 527/B


دفاتر از INR ٤٠٧.٠٠ - INR ٥٦٠.٠٠
دفاتر مجهز در Bangalore

Supreme Over seas Exports Building


دفاتر از INR ٣٣٤.٠٠ - INR ٤٦٠.٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Bangalore

Unit No 2201, 22nd Floor, World Trade Centre


دفاتر از INR ٧٣٧.٠٠ - INR ٩٢٤.٠٠
دفاتر مجهز در Bangalore

1st Floor, Pine Valley Building


دفاتر از INR ٤٠٧.٠٠ - INR ٥١٠.٠٠
دفاتر مجهز در Bangalore

RMZ Infinity, 1st floor, in Tower D


دفاتر از INR ٥١٤.٠٠ - INR ٧٠٧.٠٠
دفاتر مجهز در Bangalore

Ground Floor, Beech, E-1 Manyata Embassy Business Park


دفاتر از INR ٤٠٧.٠٠ - INR ٥١٠.٠٠
دفاتر مجهز در Bangalore

1st & 2nd Floor IBIS Hotel


دفاتر از INR ٤٠٧.٠٠ - INR ٥١٠.٠٠
دفاتر مجهز در Bangalore

Embassy Tech Square, 1st floor


دفاتر از INR ٥١٤.٠٠ - INR ٧٠٧.٠٠
دفاتر مجهز در Bangalore

Prestige Shantiniketan’ 2nd Floor, Cresent Tower 4


دفاتر از INR ٥٨٧.٠٠ - INR ٨٠٧.٠٠
دفاتر مجهز در Bangalore

Brigade IRV, 9th &10th Floors


دفاتر از INR ٥٨٧.٠٠ - INR ٧٣٤.٠٠

با مراجعه به Bangaloreدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+