مکان های فضای کاری در Chandigarh

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Chandigarh

3rd & 4th floor


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Chandigarh

Level 4, Tower-A, Godrej Eternia


دفاتر از INR ٥٩٧.٠٠ - INR ٨٢٠.٠٠

با مراجعه به Chandigarhدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+