مکان های فضای کاری در Hyderabad, Telangana

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Hyderabad, Telangana

1st Floor Mid Town Plaza


دفاتر از INR ٥٣٠.٠٠ - INR ٧٢٧.٠٠
دفاتر مجهز در Hyderabad, Telangana

4th floor, Gumidelli Commercial Complex


دفاتر از INR ٥٣٠.٠٠ - INR ٦٦٠.٠٠
دفاتر مجهز در Hyderabad, Telangana

1st Floor, Phoenix Tech Tower, Plot No. 14/46


دفاتر از INR ٣٦٤.٠٠ - INR ٤٥٧.٠٠
دفاتر مجهز در Hyderabad, Telangana

SL Jubilee, Third Floor


دفاتر از INR ٥٣٠.٠٠ - INR ٧٢٧.٠٠
دفاتر مجهز در Hyderabad, Telangana

Level 2, Oval Building


دفاتر از INR ٤٣٠.٠٠ - INR ٥٩٠.٠٠
دفاتر مجهز در Hyderabad, Telangana

7th Floor, South Wing, Krishe Sapphire


دفاتر از INR ٤٣٠.٠٠ - INR ٥٩٠.٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Hyderabad, Telangana

8th Floor, SLN Terminus, Survey No. 133


دفاتر از INR ٤٨٠.٠٠ - INR ٦٠٠.٠٠
دفاتر مجهز در Hyderabad, Telangana

Manjeera Trinity Corporate, Plot No S2,


دفاتر از INR ٤٣٠.٠٠ - INR ٥٣٧.٠٠

با مراجعه به Hyderabad, Telanganaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+