مکان های فضای کاری در Indore

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Indore

DNR

Regus, DNR 90


دفاتر از INR ٤٧٠.٠٠ - INR ٦٥٠.٠٠
دفاتر مجهز در Indore

Apollo Premier, Plot No. 1


دفاتر از INR ٣٧٧.٠٠ - INR ٥١٧.٠٠
دفاتر مجهز در Indore

6th Floor, Brilliant Solitaire


دفاتر از INR ٣٧٧.٠٠ - INR ٤٧٠.٠٠

با مراجعه به Indoreدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+