مکان های فضای کاری در Kolkata

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Kolkata

PS Arcadia, 9th floor


دفاتر از INR ٧٦٧.٠٠ - INR ١,٠٥٧.٠٠
دفاتر مجهز در Kolkata

The Legacy


دفاتر از INR ٦٨٤.٠٠ - INR ٩٤٤.٠٠
دفاتر مجهز در Kolkata

3rd & 4th Floor, Arcadia Centre


دفاتر از INR ٦٨٤.٠٠ - INR ٩٤٤.٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Kolkata

RDB Boulevard, 8th Floor


دفاتر از INR ٦٨٤.٠٠ - INR ٨٥٧.٠٠
دفاتر مجهز در Kolkata

RDB Boulevard


دفاتر از INR ٤٩٠.٠٠ - INR ٦١٤.٠٠

با مراجعه به Kolkataدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+