مکان های فضای کاری در Lucknow

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Lucknow

4th Floor, Halwasiya Court


دفاتر از INR ٣٨٤.٠٠ - INR ٥٢٧.٠٠
دفاتر مجهز در Lucknow

Levana Cyber Heights, 10th Floor


دفاتر از INR ٣٨٤.٠٠ - INR ٥٢٧.٠٠

با مراجعه به Lucknowدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+