مکان های فضای کاری در Mumbai

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Mumbai

9th Floor, Platina


دفاتر از INR ١,٢٧٧.٠٠ - INR ١,٧٥٧.٠٠
دفاتر مجهز در Mumbai

Arrivals section


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Mumbai

Level 2, Raheja Centre Point,


دفاتر از INR ٧١٤.٠٠ - INR ٩٨٠.٠٠
دفاتر مجهز در Mumbai

Unit No. 9, Corporate Park II


دفاتر از INR ٧١٤.٠٠ - INR ٩٨٠.٠٠
دفاتر مجهز در Mumbai

Regus - Times Square


دفاتر از INR ٧١٤.٠٠ - INR ٩٨٠.٠٠
دفاتر مجهز در Mumbai

Level 4 Dynasty


دفاتر از INR ٧١٤.٠٠ - INR ٨٩٠.٠٠
دفاتر مجهز در Mumbai

4th Floor, A Wing, Chakala


دفاتر از INR ٧١٤.٠٠ - INR ٩٨٠.٠٠
دفاتر مجهز در Mumbai

Corinthian, 3rd floor


دفاتر از INR ٩٣٠.٠٠ - INR ١,٢٨٠.٠٠
دفاتر مجهز در Mumbai

Unit No. 1B


دفاتر از INR ٩٣٠.٠٠ - INR ١,١٦٤.٠٠
دفاتر مجهز در Mumbai

Alpha, 2nd Floor, Unit No. 201


دفاتر از INR ٧١٤.٠٠ - INR ٩٨٠.٠٠
دفاتر مجهز در Mumbai

Duru House, 2nd/ 3rd/ 4th floors


دفاتر از INR ٧١٤.٠٠ - INR ٩٨٠.٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Mumbai

Level 3, Now Vikram


دفاتر از INR ٧١٤.٠٠ - INR ٩٨٠.٠٠
دفاتر مجهز در Mumbai

Western Heights, J.P Road, Opp. Gurudwara


دفاتر از INR ٩٣٠.٠٠ - INR ١,٢٨٠.٠٠
دفاتر مجهز در Mumbai

R Tech Park, 13th Floor


دفاتر از INR ١,٢٧٧.٠٠ - INR ١,٥٩٧.٠٠
دفاتر مجهز در Mumbai

1102, 11th Floor


دفاتر از INR ٩٣٠.٠٠ - INR ١,٢٨٠.٠٠
دفاتر مجهز در Mumbai

Level 17, DLH Park, Ramlal Compound


دفاتر از INR ٧١٤.٠٠ - INR ٩٨٠.٠٠
دفاتر مجهز در Mumbai

Block A, Level 1, Shiv Sagar Estate,


دفاتر از INR ٧١٤.٠٠ - INR ٨٩٠.٠٠
دفاتر مجهز در Mumbai

Level 13 Platinum Techno Park 17 & 18


دفاتر از INR ٧١٤.٠٠ - INR ٩٨٠.٠٠
دفاتر مجهز در Mumbai

601, 6th Floor, Rupa Solitaire


دفاتر از INR ٤١٧.٠٠ - INR ٥٧٤.٠٠
دفاتر مجهز در Mumbai

8th Floor, A wing, Reliable Tech Park


دفاتر از INR ٦٠٤.٠٠ - INR ٨٣٠.٠٠
دفاتر مجهز در Mumbai

5th & 6th Floor


دفاتر از INR ٧١٤.٠٠ - INR ٨٩٠.٠٠
دفاتر مجهز در Mumbai

15th Dev Corpora


دفاتر از INR ٩٣٠.٠٠ - INR ١,٢٨٠.٠٠
دفاتر مجهز در Mumbai

Maker Towers E


دفاتر از INR ٦٠٤.٠٠ - INR ٨٣٠.٠٠
دفاتر مجهز در Mumbai

Tiffany, 1st floor, Hiranandani Road


دفاتر از INR ٧١٤.٠٠ - INR ٨٩٠.٠٠

با مراجعه به Mumbaiدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+