مکان های فضای کاری در Jakarta

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Jakarta

Spaces WTC3, 20th.Floor


دفاتر از IDR٢١٣.٠٠٠ - IDR٢٩٣.٠٠٠
دفاتر مجهز در Jakarta

50/F, Menara BCA Grand Indonesia


دفاتر از IDR١٤٦.٠٠٠ - IDR٢٠١.٠٠٠
دفاتر مجهز در Jakarta

H Tower 18th floor


دفاتر از IDR١١٣.٠٠٠ - IDR١٥٥.٠٠٠
دفاتر مجهز در Jakarta

Prudential Center 22nd floor


دفاتر از IDR١١٣.٠٠٠ - IDR١٥٥.٠٠٠
دفاتر مجهز در Jakarta

DBS Bank Tower 28th floor


دفاتر از IDR١٤٦.٠٠٠ - IDR٢٠١.٠٠٠
دفاتر مجهز در Jakarta

WTC5 3A floor


دفاتر از IDR١١٣.٠٠٠ - IDR١٥٥.٠٠٠
دفاتر مجهز در Jakarta

Menara Palma, 12th Floor


دفاتر از IDR١١٣.٠٠٠ - IDR١٥٥.٠٠٠
دفاتر مجهز در Jakarta

30/F Menara Standard Chartered


دفاتر از IDR١٤٦.٠٠٠ - IDR٢٠١.٠٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Jakarta

30/F Menara Kadin


دفاتر از IDR٨٧.٠٠٠ - IDR١١٩.٠٠٠
دفاتر مجهز در Jakarta

Tempo Scan Tower 32nd floor


دفاتر از IDR١١٣.٠٠٠ - IDR١٥٥.٠٠٠
دفاتر مجهز در Jakarta

40th.Floor, Capital Place


دفاتر از IDR١٤٦.٠٠٠ - IDR٢٠١.٠٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Jakarta

Equity Tower, 49th Floor


دفاتر از IDR١٨٢.٠٠٠ - IDR٢٢٧.٠٠٠
دفاتر مجهز در Jakarta

The Vida 7th floor


دفاتر از IDR١١٣.٠٠٠ - IDR١٥٥.٠٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Jakarta

Beltway Office Park


دفاتر از IDR١١٣.٠٠٠ - IDR١٥٥.٠٠٠
دفاتر مجهز در Jakarta

Scientia Business Park


دفاتر از IDR٨٧.٠٠٠ - IDR١١٩.٠٠٠

با مراجعه به Jakartaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+