مکان های فضای کاری در Surabaya

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Surabaya

Sinar Mas Land Plaza 12A floor


دفاتر از IDR٨٣.٠٠٠ - IDR١١٤.٠٠٠
دفاتر مجهز در Surabaya

23rd Floor, Pakuwon Centre


لطفاً تماس بگیرید

با مراجعه به Surabayaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+