مکان های فضای کاری در تهران

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در تهران

خيابان وليعص، روبروي پارک ملت،


دفاتر از IRR ٥٣٢,٢٠٠,٠٠ - IRR ٧٣١,٨٠٠,٠٠

با مراجعه به تهراندرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+