مکان های فضای کاری در Cork

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Cork

Phoenix House


دفاتر از €٨.٦٠ - €١١.٨٠
دفاتر مجهز در Cork

Bldg 1000, Units 1201 & 1202


دفاتر از €١١.٨٠ - €١٦.٢٠

با مراجعه به Corkدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+