مکان های فضای کاری در Haifa

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Haifa

2 Pal Yam Street


دفاتر از ₪ ٥٣.٧٠ - ₪ ٧٣.٧٠
دفاتر مجهز در Haifa

Matam Park


دفاتر از ₪ ٥٣.٠٠ - ₪ ٧٣.٠٠
دفاتر مجهز در Haifa

Paulus ha-Shishi 102 street


لطفاً تماس بگیرید

با مراجعه به Haifaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+