مکان های فضای کاری در Bergamo

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Bergamo

Palazzo Rezzara


دفاتر از € ٦,٠٠ - € ٩,٠٠
دفاتر مجهز در Bergamo

Via Paracelso 26


دفاتر از € ٨,٦٠ - € ١١,٨٠

با مراجعه به Bergamoدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+