مکان های فضای کاری در Bologna

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Bologna

Viale Masini 12/14


دفاتر از € ٨,٠٠ - € ١١,٠٠
دفاتر مجهز در Bologna

Via Isonzo 67


دفاتر از € ٧,٠٠ - € ٩,٠٠

با مراجعه به Bolognaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+