مکان های فضای کاری در Casalecchio di Reno

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Casalecchio di Reno

Via Isonzo 67


دفاتر از € ٧,٠٠ - € ٩,٠٠
دفاتر مجهز در Casalecchio di Reno

Viale Masini 12/14


دفاتر از € ٨,٠٠ - € ١١,٠٠

با مراجعه به Casalecchio di Renoدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+