مکان های فضای کاری در Naples

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Naples

Torre Alta


دفاتر از € ١٠,٠٠ - € ١١,٠٠
دفاتر مجهز در Naples

Via Benedetto Brin 63


دفاتر از € ٧,٣٠ - € ١٠,١٠
دفاتر مجهز در Naples

Via San Giacomo 32


دفاتر از € ٨,٩٠ - € ١١,٢٠

با مراجعه به Naplesدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+