مکان های فضای کاری در Padova

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Padova

Via Savonarola 217


دفاتر از € ٧,٣٠ - € ١٠,٠٠
دفاتر مجهز در Padova

Sottopassaggio Mario Saggin 2


لطفاً تماس بگیرید

با مراجعه به Padovaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+