مکان های فضای کاری در Turin

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Turin

City Centre


دفاتر از € ٧,٩٠ - € ٩,٨٠
دفاتر مجهز در Turin

Corso Francesco Ferrucci 112


دفاتر از € ٧,٩٠ - € ١٠,٨٠
دفاتر مجهز در Turin

Via Lugaro 15


دفاتر از € ٧,٩٠ - € ١٠,٨٠
دفاتر مجهز در Turin

Via Nizza 262


دفاتر از € ٧,٩٠ - € ١٠,٨٠

با مراجعه به Turinدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+