مکان های فضای کاری در Abidjan

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Abidjan

XL Building, 6th and 7th Floors


دفاتر از XOF ٩,٨٧٠,٠٠ - XOF ١٢,٣٤٠,٠٠
دفاتر مجهز در Abidjan

7 avenue Nogues - Abidjan Plateau


دفاتر از XOF ٧,٦٤٠,٠٠ - XOF ١٠,٥٠٠,٠٠
دفاتر مجهز در Abidjan

07 BP 512 ABIDJAN 07 Boulevard Plein Ciel


لطفاً تماس بگیرید

با مراجعه به Abidjanدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+