مکان های فضای کاری در Hiroshima

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Hiroshima

6F IT Otemachi Building


دفاتر از ¥١,٢٤٠ - ¥١,٧٠٠
دفاتر مجهز در Hiroshima

16F Hiroshima High Building


دفاتر از ¥١,٥٤٠ - ¥٢,١٢٠
دفاتر مجهز در Hiroshima

Bldg. Hirotake 5F8F, 9-7


دفاتر از ¥١,٥٤٠ - ¥٢,١٢٠

با مراجعه به Hiroshimaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+