مکان های فضای کاری در Kanazawa

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Kanazawa

1F and 3F


دفاتر از ¥١,٣٨٠ - ¥١,٨٩٠
دفاتر مجهز در Kanazawa

2F Denki Building Honkan


دفاتر از ¥١,٣٧٠ - ¥١,٨٨٠

با مراجعه به Kanazawaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+