مکان های فضای کاری در Kobe

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Kobe

22/F Kobe Kokusai Kaikan


دفاتر از ¥١,٧٤٠ - ¥٢,١٨٠
دفاتر مجهز در Kobe

1F&3F KOWA BLDG.


دفاتر از ¥٨٨٠ - ¥١,١٠٠
دفاتر مجهز در Kobe

5F, Itami Hankyu Building (Itami Reita)


دفاتر از ¥١,٠٥٠ - ¥١,٣٢٠
دفاتر مجهز در Kobe

Pacific Marks Nishi-Umeda 4F


دفاتر از ¥١,٧٠٠ - ¥٢,٣٤٠
دفاتر مجهز در Kobe

6F Shin Osaka Dai 3 Doi Building


دفاتر از ¥١,٥٥٠ - ¥٢,١٣٠
دفاتر مجهز در Kobe

16F Hankyu terminal building


دفاتر از ¥٢,٧٣٠ - ¥٣,٧٥٠
دفاتر مجهز در Kobe

20F Hankyu Grand Building


دفاتر از ¥٢,٧٣٠ - ¥٣,٧٥٠
دفاتر مجهز در Kobe

19F Namba Parks Tower


دفاتر از ¥١,٥٥٠ - ¥٢,١٣٠
دفاتر مجهز در Kobe

8F Keihan Yodoyabashi Building


دفاتر از ¥١,٧٠٠ - ¥٢,١٣٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Kobe

31/F Osaka Kokusai Building


دفاتر از ¥١,٧٠٠ - ¥٢,٣٤٠
دفاتر مجهز در Kobe

3F Shin Osaka Hankyu Building


دفاتر از ¥٢,٧٣٠ - ¥٣,٧٥٠
دفاتر مجهز در Kobe

3F, Terminal 1 Kansai International Airport Building


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Kobe

8F, Hankyu Senri Chuo Building


دفاتر از ¥١,١٠٠ - ¥١,٣٨٠
دفاتر مجهز در Kobe

4F, Ibaraki Higashi Hankyu Building


دفاتر از ¥١,١٢٠ - ¥١,٤٠٠
دفاتر مجهز در Kobe

4F/5F Sanjo COHJU building


دفاتر از ¥١,٣٠٠ - ¥١,٦٢٠
دفاتر مجهز در Kobe

376 Ichinofuneiricho Kawaramachi-dori Nijyo Sagaru


دفاتر از ¥١,٥٥٠ - ¥١,٩٣٠
دفاتر مجهز در Kobe

Takamatsu Kotobukicho Prime


دفاتر از ¥١,٢٩٠ - ¥١,٦١٠
دفاتر مجهز در Kobe

4 Floor Daiichi Central Building


دفاتر از ¥١,٣٧٠ - ¥١,٧١٠

با مراجعه به Kobeدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+