مکان های فضای کاری در Kumamoto

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Kumamoto

6F Shimotori NS Building


دفاتر از ¥١,٤٩٠ - ¥١,٨٦٠
دفاتر مجهز در Kumamoto

2F-8F Alba Ginza Dori Building


دفاتر از ¥٨٥٠ - ¥١,١٧٠
دفاتر مجهز در Kumamoto

5F & 6F Sun Life Dai-3 Building


دفاتر از ¥١,٣٣٠ - ¥١,٨٣٠
دفاتر مجهز در Kumamoto

3-4 Hakataekimae


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Kumamoto

3F JR JP Hakata Building


دفاتر از ¥٢,٥٦٠ - ¥٣,٥٢٠
دفاتر مجهز در Kumamoto

8F/9F Daini Okabe Bldg.


دفاتر از ¥١,١٧٠ - ¥١,٦١٠
دفاتر مجهز در Kumamoto

3F Minami Tenjin Building


دفاتر از ¥١,٣٣٠ - ¥١,٨٣٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Kumamoto

Aqua Hakata 5F, 5-3-8


دفاتر از ¥١,٨١٠ - ¥٢,٤٨٠
دفاتر مجهز در Kumamoto

4F Oita Kowa Building


دفاتر از ¥١,٠١٠ - ¥١,٢٧٠

با مراجعه به Kumamotoدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+