مکان های فضای کاری در Kyoto

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Kyoto

376 Ichinofuneiricho Kawaramachi-dori Nijyo Sagaru


دفاتر از ¥١,٥٥٠ - ¥١,٩٣٠
دفاتر مجهز در Kyoto

4F/5F Sanjo COHJU building


دفاتر از ¥١,٣٠٠ - ¥١,٦٢٠
دفاتر مجهز در Kyoto

4F, Ibaraki Higashi Hankyu Building


دفاتر از ¥١,١٢٠ - ¥١,٤٠٠
دفاتر مجهز در Kyoto

8F, Hankyu Senri Chuo Building


دفاتر از ¥١,١٠٠ - ¥١,٣٨٠
دفاتر مجهز در Kyoto

3F Shin Osaka Hankyu Building


دفاتر از ¥٢,٧٣٠ - ¥٣,٧٥٠
دفاتر مجهز در Kyoto

6F Shin Osaka Dai 3 Doi Building


دفاتر از ¥١,٥٥٠ - ¥٢,١٣٠
دفاتر مجهز در Kyoto

5F, Itami Hankyu Building (Itami Reita)


دفاتر از ¥١,٠٥٠ - ¥١,٣٢٠
دفاتر مجهز در Kyoto

16F Hankyu terminal building


دفاتر از ¥٢,٧٣٠ - ¥٣,٧٥٠
دفاتر مجهز در Kyoto

20F Hankyu Grand Building


دفاتر از ¥٢,٧٣٠ - ¥٣,٧٥٠
دفاتر مجهز در Kyoto

8F Keihan Yodoyabashi Building


دفاتر از ¥١,٧٠٠ - ¥٢,١٣٠
دفاتر مجهز در Kyoto

Pacific Marks Nishi-Umeda 4F


دفاتر از ¥١,٧٠٠ - ¥٢,٣٤٠
دفاتر مجهز در Kyoto

31/F Osaka Kokusai Building


دفاتر از ¥١,٧٠٠ - ¥٢,٣٤٠
دفاتر مجهز در Kyoto

19F Namba Parks Tower


دفاتر از ¥١,٥٥٠ - ¥٢,١٣٠
دفاتر مجهز در Kyoto

1F&3F KOWA BLDG.


دفاتر از ¥٨٨٠ - ¥١,١٠٠
دفاتر مجهز در Kyoto

22/F Kobe Kokusai Kaikan


دفاتر از ¥١,٧٤٠ - ¥٢,١٨٠
دفاتر مجهز در Kyoto

3F, Terminal 1 Kansai International Airport Building


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Kyoto

21F, JP Tower Nagoya


دفاتر از ¥٢,٢١٠ - ¥٣,٠٤٠
دفاتر مجهز در Kyoto

4F Toshin Meieki Building


دفاتر از ¥١,٨١٠ - ¥٢,٤٩٠
دفاتر مجهز در Kyoto

25F Dai Nagoya Building


دفاتر از ¥٢,٢١٠ - ¥٣,٠٤٠
دفاتر مجهز در Kyoto

9F Dai-san Horiuchi Building


دفاتر از ¥١,٨١٠ - ¥٢,٤٩٠
دفاتر مجهز در Kyoto

Hirokoji Garden Avenue 3F and 4F


دفاتر از ¥١,٨١٠ - ¥٢,٤٩٠
دفاتر مجهز در Kyoto

5F & 6F Links Meieki Building


دفاتر از ¥١,٠٤٠ - ¥١,٣٠٠
دفاتر مجهز در Kyoto

4th floor 1-5-11 Nishiki


دفاتر از ¥١,٠٤٠ - ¥١,٣٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Kyoto

3F, Yagihyo Tenmacho Building


دفاتر از ¥١,٠٤٠ - ¥١,٣٠٠
دفاتر مجهز در Kyoto

13F Sakae Gas Building


دفاتر از ¥١,٤٧٠ - ¥٢,٠٢٠
دفاتر مجهز در Kyoto

YF BLDG 3F


دفاتر از ¥١,٥٥٠ - ¥٢,١٣٠

با مراجعه به Kyotoدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+