مکان های فضای کاری در Nagoya

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Nagoya

3F, Yagihyo Tenmacho Building


دفاتر از ¥١,٠٤٠ - ¥١,٣٠٠
دفاتر مجهز در Nagoya

4th floor 1-5-11 Nishiki


دفاتر از ¥١,٠٤٠ - ¥١,٣٠٠
دفاتر مجهز در Nagoya

13F Sakae Gas Building


دفاتر از ¥١,٤٧٠ - ¥٢,٠٢٠
دفاتر مجهز در Nagoya

5F & 6F Links Meieki Building


دفاتر از ¥١,٠٤٠ - ¥١,٣٠٠
دفاتر مجهز در Nagoya

9F Dai-san Horiuchi Building


دفاتر از ¥١,٨١٠ - ¥٢,٤٩٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Nagoya

Hirokoji Garden Avenue 3F and 4F


دفاتر از ¥١,٨١٠ - ¥٢,٤٩٠
دفاتر مجهز در Nagoya

25F Dai Nagoya Building


دفاتر از ¥٢,٢١٠ - ¥٣,٠٤٠
دفاتر مجهز در Nagoya

4F Toshin Meieki Building


دفاتر از ¥١,٨١٠ - ¥٢,٤٩٠
دفاتر مجهز در Nagoya

21F, JP Tower Nagoya


دفاتر از ¥٢,٢١٠ - ¥٣,٠٤٠

با مراجعه به Nagoyaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+