مکان های فضای کاری در Okayama

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Okayama

4 Floor Daiichi Central Building


دفاتر از ¥١,٣٧٠ - ¥١,٧١٠
دفاتر مجهز در Okayama

Takamatsu Kotobukicho Prime


دفاتر از ¥١,٢٩٠ - ¥١,٦١٠
دفاتر مجهز در Okayama

22/F Kobe Kokusai Kaikan


دفاتر از ¥١,٧٤٠ - ¥٢,١٨٠
دفاتر مجهز در Okayama

1F&3F KOWA BLDG.


دفاتر از ¥٨٨٠ - ¥١,١٠٠

با مراجعه به Okayamaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+