مکان های فضای کاری در Osaka

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Osaka

8F Keihan Yodoyabashi Building


دفاتر از ¥١,٧٠٠ - ¥٢,١٣٠
دفاتر مجهز در Osaka

20F Hankyu Grand Building


دفاتر از ¥٢,٧٣٠ - ¥٣,٧٥٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Osaka

31/F Osaka Kokusai Building


دفاتر از ¥١,٧٠٠ - ¥٢,٣٤٠
دفاتر مجهز در Osaka

Pacific Marks Nishi-Umeda 4F


دفاتر از ¥١,٧٠٠ - ¥٢,٣٤٠
دفاتر مجهز در Osaka

16F Hankyu terminal building


دفاتر از ¥٢,٧٣٠ - ¥٣,٧٥٠
دفاتر مجهز در Osaka

19F Namba Parks Tower


دفاتر از ¥١,٥٥٠ - ¥٢,١٣٠
دفاتر مجهز در Osaka

3F Shin Osaka Hankyu Building


دفاتر از ¥٢,٧٣٠ - ¥٣,٧٥٠
دفاتر مجهز در Osaka

6F Shin Osaka Dai 3 Doi Building


دفاتر از ¥١,٥٥٠ - ¥٢,١٣٠

با مراجعه به Osakaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+