مکان های فضای کاری در Sapporo

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Sapporo

9F Keiwa Odori Building 50


دفاتر از ¥١,٨٢٠ - ¥٢,٥٠٠
دفاتر مجهز در Sapporo

5F / 6F No.37 Keiwa building


دفاتر از ¥١,٠٤٠ - ¥١,٣٠٠
دفاتر مجهز در Sapporo

9/F, Sapporo Kita Building


دفاتر از ¥١,٨٢٠ - ¥٢,٢٧٠

با مراجعه به Sapporoدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+