مکان های فضای کاری در Sendai

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Sendai

Kurax Sendai 4F


دفاتر از ¥١,٧٣٠ - ¥٢,١٦٠
دفاتر مجهز در Sendai

1F 2F Takanoboru 5 Building


دفاتر از ¥١,٧٣٠ - ¥٢,٣٨٠
دفاتر مجهز در Sendai

5th Floor


دفاتر از ¥١,٣٨٠ - ¥١,٨٩٠
دفاتر مجهز در Sendai

19th Floor Sendai Mark One


دفاتر از ¥٢,٥٠٠ - ¥٣,١٢٠
دفاتر مجهز در Sendai

2F Sendai Capital tower Building


دفاتر از ¥١,٣٨٠ - ¥١,٨٩٠

با مراجعه به Sendaiدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+