مکان های فضای کاری در Shizuoka

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Shizuoka

3F&4F Hamakyorex Hamamatsu Eki Minami Building


دفاتر از ¥١,٠٤٠ - ¥١,٣٠٠
دفاتر مجهز در Shizuoka

Success Hon-Atsugi Building 5F 6F


دفاتر از ¥١,٥٦٠ - ¥٢,١٤٠
دفاتر مجهز در Shizuoka

Yamato Bldg 2F


دفاتر از ¥١,١٣٠ - ¥١,٥٥٠

با مراجعه به Shizuokaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+