مکان های فضای کاری در Toyota

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Toyota

Yamato Bldg 2F


دفاتر از ¥١,١٣٠ - ¥١,٥٥٠
دفاتر مجهز در Toyota

YF BLDG 3F


دفاتر از ¥١,٥٥٠ - ¥٢,١٣٠
دفاتر مجهز در Toyota

13F Sakae Gas Building


دفاتر از ¥١,٤٧٠ - ¥٢,٠٢٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Toyota

3F, Yagihyo Tenmacho Building


دفاتر از ¥١,٠٤٠ - ¥١,٣٠٠
دفاتر مجهز در Toyota

4th floor 1-5-11 Nishiki


دفاتر از ¥١,٠٤٠ - ¥١,٣٠٠
دفاتر مجهز در Toyota

5F & 6F Links Meieki Building


دفاتر از ¥١,٠٤٠ - ¥١,٣٠٠
دفاتر مجهز در Toyota

Hirokoji Garden Avenue 3F and 4F


دفاتر از ¥١,٨١٠ - ¥٢,٤٩٠
دفاتر مجهز در Toyota

9F Dai-san Horiuchi Building


دفاتر از ¥١,٨١٠ - ¥٢,٤٩٠
دفاتر مجهز در Toyota

25F Dai Nagoya Building


دفاتر از ¥٢,٢١٠ - ¥٣,٠٤٠
دفاتر مجهز در Toyota

4F Toshin Meieki Building


دفاتر از ¥١,٨١٠ - ¥٢,٤٩٠
دفاتر مجهز در Toyota

21F, JP Tower Nagoya


دفاتر از ¥٢,٢١٠ - ¥٣,٠٤٠
دفاتر مجهز در Toyota

3F&4F Hamakyorex Hamamatsu Eki Minami Building


دفاتر از ¥١,٠٤٠ - ¥١,٣٠٠

با مراجعه به Toyotaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+