مکان های فضای کاری در Yokohama

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Yokohama

8F Yokohama Onoecho Building


دفاتر از ¥١,٧٥٠ - ¥٢,١٩٠
دفاتر مجهز در Yokohama

20F Yokohama Landmark Tower


دفاتر از ¥٢,٣٩٠ - ¥٣,٢٨٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Yokohama

Yokohama Blue Avenue 12F


دفاتر از ¥١,٥٧٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Yokohama

2-19-12 Takashima


دفاتر از ¥٣,١٩٠ - ¥٣,٩٨٠
دفاتر مجهز در Yokohama

Kinko Building 7F


دفاتر از ¥١,١٨٠ - ¥١,٦٢٠
دفاتر مجهز در Yokohama

6F & 9F Sotetsu KS Building


دفاتر از ¥١,٧٥٠ - ¥٢,١٩٠
دفاتر مجهز در Yokohama

Wise Next Shin Yokohama


دفاتر از ¥١,٥٦٠ - ¥١,٩٥٠

با مراجعه به Yokohamaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+