مکان های فضای کاری در Amman

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Amman

2nd Floor, The Edgo Atrium


دفاتر از JD 10.600 - JD 14.600
دفاتر مجهز در Amman

2nd Floor, Anshasi Square


دفاتر از JD 8.400 - JD 11.500
دفاتر مجهز در Amman

7th. Floor, Waha Ammoun bldg.


دفاتر از JD 7.100 - JD 9.800

با مراجعه به Ammanدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+