مکان های فضای کاری در Nairobi

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Nairobi

17th Floor, ICEA Building


دفاتر از $٨.٧٠ - $١٢.٠٠
دفاتر مجهز در Nairobi

Vienna Court


دفاتر از $١١.٨٠ - $١٦.٣٠
دفاتر مجهز در Nairobi

Purshottam Place


دفاتر از $١٠.١٠ - $١٣.٨٠
دفاتر مجهز در Nairobi

4th Floor, Cavendish Block


دفاتر از $١٠.١٠ - $١٣.٨٠
دفاتر مجهز در Nairobi

4th Floor, Laiboni Centre


دفاتر از $١٠.١٠ - $١٢.٦٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Nairobi

Delta Corner Tower


دفاتر از $١٥.١٠ - $٢٠.٧٠
دفاتر مجهز در Nairobi

13th floor, Tower 2


دفاتر از $١٥.١٠ - $٢٠.٧٠
دفاتر مجهز در Nairobi

Block C, Ground and First Floor


دفاتر از $٨.٧٠ - $١٢.٠٠
دفاتر مجهز در Nairobi

Regus Village Market


دفاتر از $٨.٧٠ - $١٢.٠٠

با مراجعه به Nairobiدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+