مکان های فضای کاری در Busan

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Busan

7/F., PanOcean Building


دفاتر از KRW ٩,٩٢٠,٠٠ - KRW ١٣,٦٤٠,٠٠

با مراجعه به Busanدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+