مکان های فضای کاری در Daegu

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Daegu

8/F., Daegu Trade Centre


دفاتر از KRW ١٠,٦٣٠,٠٠ - KRW ١٤,٦١٠,٠٠

با مراجعه به Daeguدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+